SVENSK PROSODI

©Bosse Thorén 1997   TRYCK / BETONING

         LÄNGD
En stavelse betonas och låter starkare än
omgivande stavelser. Ljudstyrka mäts i
decibel(dB), men det är inte säkert att en
betonad stavelse är starkare i dB räknat. Den
upplevda styrkan kan bero på en kombination
av längd och tonfÖrändring.

Exempel på betoningens beydelseskiljande
funktion:

tryck

Genom att betona olika ord i en sats kan man
ge satsen olika betydelse och aspekt.
Termerna duration och kvantitet används
också. Det handlar om hur lång tid det tar att
uttala ett språkljud. Längden hos språkljud
mäts i praktiken alltid i millisekunder.

Kvantitet kallas det när ett språk har
betydelseskiljande="fonematisk" längd.

Längden i svenskan är komplementär, så att
en betonad stavelse alltid har ett långt
språkljud: Lång vokal fÖljs av kort konsonant,
och kort vokal fÖljs av lång konsonant. ( V:C / VC: )

Exempel på längdens betydelseskiljande funktion:

Upplevda  längder hos språkljud stämmer inte
alltid Överens med uppmätta  längder.

         TON
Kallas även melodi, intonation eller tonaccent.
Det handlar om tonhÖjden="frekvensen" hos
rÖstens grundton (rÖsten har en grundton och
ett mycket stort antal Övertoner). TonhÖjd
mäts i Hertz(Hz) som betyder svängningar per
sekund.

De betydelseskiljande tonaccenttyperna i
svenska kallas accent 1="akut" accent
och accent 2="grav" accent (även kallad
tvåstavighetsaccent).
Intonation i svenska
handlar inte huvudsakligen om hÖga eller låga
toner, utan om stigande eller fallande ton.
Exempel på ovanstående:

Observera att orden i paren har betoning på
samma stavelse och längd på samma ljud.
          Nr:1     In english / På engelska


Uppdaterad: 12-10-24 ©Webgraph