Meritlista för Bosse Thorén

1971: Gymnasium, humanistisk linje, Gångsätra skola i Lidingö.

1972: Skepparexamen, Sjöbefälsskolan i Stockholm.

1972-74: Arbetat som ljudtekniker vid Sveriges Radio.

1974-81: Arbetat som distributionschaufför vid Arla i Bromma.

1975-1982: Studerade Allmän språkvetenskap, Sociologi och fonetik vid Stockholms universitet.

1979: Färdig med A-nivå (20p) Svenska för invandrarundervisning, institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

1981-1991: Medverkat som kursledare + skrivit studiematerial i fonetik på uppdrag av Skolöverstyrelsen, samt deltagit i deras kurser i uttalsundervisning, språkinlärningsteori samt kommunikativ undervisningsmetodik.

1981 tills vidare: Arbetat som lärare på sommarkurser på uppdrag av Svenska institutet.

1982: Fil.kand. examen vid Stockholms universitet: Allmän språkvetenskap 60p, Sociologi 40p, Fonetik 20p.

1982: Deltagit i kurs i finska, andra nybörjarstadiet (Kursen anordnad av Språkcentralen vid universitet i Jyväskylä i samarbete med Föreningen Norden).

1982: Arbetat som tf lektor i svenska vid universitetet i Jyväskylä, Finland.

1983: Deltagit i kurs i finska, första mellanstadiet (Kursen anordnad av Språkcentralen vid universitet i Jyväskylä i samarbete med Föreningen Norden).

1985: B-nivå (40p) Svenska för invandrarundervisning, institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

1986: Kompetensförklaring för lärare i grundläggande svenskundervisning för invandrare, SÖ.

1978-89: Arbetat som SFI-lärare vid TBV i Stockholm

1987-88: Huvudlärare för SFI vid TBV Stockholm.

1987 (juli-aug): Arbetat som busschaufför vid SL Stockholm.

1988: Skrivit Betoningshandboken på eget förlag, reviderad utgåva 1994 och 2008

1988 tills vidare: Bedrivit fortbildning inom SFI och Sv2 på frilansbasis.

1989-1996: Tillsvidareanställd som SFI-lärare vid Komvux Sundsvall.Är ansvarig för språktest gällande SFI-nivå vid Komvux Sundsvall sedan 1990(91?), anlitad för intern fortbildning vid Komvux Sundsvall, bl.a. introduktion för nya lärare. Ref Eva Lohman + Eva Flemström Sundvalls kommun.

1992: Skrivit läromedel om svenskt uttal åt Svenska institutet.

1991 tills vidare: Anlitad av Svenska institutet som föreläsare om uttalsundervisning, bl.a. vid lärarkonferenser i Estland, Lettland, Litauen, Frankrike, Polen, Ryssland och USA.

1996 till 2002 Arbetat som lärare i grundläggande svenska som andraspråk vid Komvux i Sundsvall. Lett projektet îSvenskverkstadenî. Ref: Åsa Berglin Johansson och Annakarin Kallioinen.

1997: Skrivit uttalsdelen till läromedlet På svenska; Kursverksamhetens förlag i Lund.

1997 Höstterminen: Undervisat på kursen SSA, Svenska som andraspråk, vid Umeå universitet.

1997 till 2002: Undervisat i grundläggande svenska som andraspråk vid Komvux i Sundsvall.

1998: Givit ut läromedlet ÷vningar i svensk basprosodi tillsammans med Ylva Slagbrand (www.webgraph.se/basprosodi)

1998: C-nivå (60p) svenska med inriktning mot andraspråksinläning vid institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet.

1999: C-nivå (60p) i fonetik vid institutionen för lingvistik vid Umeå universitet.

2001: Klar med D-kurs i fonetik vid Umeå universitet (prosodi 5p, forskningsmetodik 5p, uppsats 10p)

2001: Filosofie magisterexamen vid Umeå universitet.

2001: Antagen som doktorand i fonetik vid Stockholms universitet.

2002: Klar med kompetenshöjande utbildning för obehöriga lärare i Sundsvall.

2003 till 2008: Arbetat som lärare i svenska som andraspråk vid IVIK, Västermalmskolan i Sundsvall. Tjänstledig från augusti 2004.

Från augusti 2004: Anställd som doktorand i fonetik vid Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

April 2005: Klar med Universitetspedagogisk kurs 1 (2poäng) vid Universitetspedagogiskt Centrum, Stockholms universitet. Sammanfattning av kursboken

2005-11-29: Klar med Universitetspedagogik 2 (3p): Examination och lärande. Betyg A på ECTS-skalan

Höstterminen 2005 och vårterminen 2006: Undervisar kursen "Fonetik och uttal" 5p, inom lärarutbildningen i Svenska som andraspråk, vid Uppsala universitet.

2005 till 2007: Undervisade på kursen Fonetiska tillämpningar (medicinska och andraspråkspedagogiska) vid inst. för lingvistik, Stockholms universitet.

Vårterminen 2007 och vårterminen 2008: Planerat och undervisat på kursen Forensisk fonetik, inst. för lingvistik, Stockholms universitet.

18 april 2008: Disputerade i fonetik vid inst. för lingvistik, Stockholms universitet (avhandlingen finns på förstasidan som pdf-fil)

Från 1 juli 2008: Anställd som universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna.

Från 23 januari 2012: Anställd som biträdande universitetslektor i svenska som andraspråk, institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

December 2013: Klar med kursen "Forskarhandledning i praktiken" som gavs av Universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet.

Oktober 2014: Gav ut boken Svensk fonetik för andraspråksundervisningen. Vulkan Stockholm

Januari 2015: Tillbaka till jobbet som universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna.

Hösten 2015: Inledde forskningssamarbete med fil. Dr Hyeseung Jeong, University of Malaya, som sedan 18 juni 2016 är min äkta maka.

Mars 2018 till december 2021: Arbetat som universitetslektor i svenska som andraspråk vid Högskolan väst i Trollhättan.

Maj 2022 tills vidare: Pensionerad och affilierad till Högskolan Dalarna


Updated:23-11-02©Webgraph